FIND ARTICLE

The importance of the fallopian tubes in reproduction

Oviduct is an environment for sperm capacitation , fertilization , embryo development and transport . Its rear wall : serosa , smooth muscle and mucous membrane , covered with cylindrical epithelium . It is divided into three cell types . The proportion varies in different parts of the fallopian tube. The first is the snapshot cells , which determine , among other things gametes and embryo transfer in the light of the fallopian tube. The second type is a secretory cells that produce and secrete specific glycoproteins . Third cells are przypodstawne .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki