FIND ARTICLE

NITRIC OXIDE AS A BIOREGULATOR OF APOPTOSIS

Nitric oxide (NO), synthesized from L-arginine by NO synthases, is a small, diffusible, highly reactive molecule with dichotomous regulatory roles under physiological and pathological con- ditions. Apoptosis plays an important role in the development of the organism but also under various pathological conditions. NO can exert both pro- and anti-apoptotic effects, depending on the conditions and cell type.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki