FIND ARTICLE

Detection of Intracellular Cytokines by Flow Cytometry: Application and Problems

Cytokines are proteins regulating the development and duration of normal and pathological immune response. They are responsible for the transduction of informations among immune system cells and are involved in the communication between the immune and neuroendocrine systems. Cytokines play roles in the immune response, hematopoiesis, apoptosis, inflammation and homeostasis. Distinct lymphocyte populations are characterized by the spectrum of synthesized cytokines and their production may be altered in diseases.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki